Verktyg i Photoshop

Något som är väldigt centralt i programmet Photoshop är de olika verktygen. Med hjälp av en mus eller ritpenna är det dessa verktyg som du plockar upp när du ska göra punktinsatser i bilderna. Mycket kan göras med hjälp av övergripande inställningar såsom kurvor och färgmixning i menyerna, men på en mer avancerad nivå är det spännande att kunna använda sig av dessa verktyg för att skapa bättre bilder. Längst till vänster på skärmen kan du se de olika verktyg som finns att använda. När du har öppnat upp din bild, är det dessa verktyg som du väljer för att börja arbeta med bilden på olika sätt.

De vanligaste verktygen i Photoshop

  • Rektangulär markeringsram – gör en rektangulär markering
  • Lasso – kan göra en markering på frihand
  • Trollstav – markerar enligt inställningar och följer linjer och färger
  • Beskärning – gör det enkelt att skära bort oönskade kanter i bilder
  • Lagningspensel – kan retuschera bort skräp och oönskade element

 • Klonpensel – kopierar ett parti i bilder, exempelvis för retuschering
 • Oskärpa – gör behandlade partier suddiga med hjälp av en pensel
 • Skärpa – gör behandlade partier skarpare med hjälp av en pensel
 • Smeta ut – drar ut pixlar så att man kan uppnå spetsar och liknande
 • Skugga – mörkar ner partier i bilden
 • Efterbelys – förstärker färger och gör dem mer mättade
 • Pipett – kan plocka upp en färg som finns i bilden
 • Ritstift – skapar en vektorbana i bilden
 • Hand – flyttar objekt i olika lager
 • Zooma – går närmre in på bilden genom att zooma
 • Ellips – skapar en elliptisk eller rund form