Vad kan man göra i Photoshop?

Den mindre erfarne användaren kan tycka att Photoshop ser mycket krångligt ut. Det är många menyer och alternativ att välja bland. För den som bara har använt till exempel Paint innan och inte har tillgång till några instruktioner kan allt te sig övermäktigt. Många väljer att helt enkelt inte använda programmet just för att det ser så svårt ut. Men är det verkligen svårt och vad kan man egentligen göra i Photoshop?

Är det svårt?

Man kan överlag inte säga att Photoshop är svårare att använda än andra bildredigeringsprogram. Det handlar helt enkelt bara om att lära sig hur saker och ting fungerar. När man väl lärt sig programmet finns det extremt många möjligheter att göra precis det man vill. Det finns flera sätt att lära sig Photoshop på. Man kan antingen gå olika kurser, läsa sig till det man behöver lära sig, eller så kan man lära sig genom att göra.

Animeringar och annat

Photoshop är ett avancerat program och det går att skapa många olika saker. Det fungerar till exempel utmärkt att skapa olika typer av animeringar. Om man ska göra en företagsfilm med reklam kanske det kan vara roligt att ha med lite effekter och kanske ska filmen ha en fin förstasida med information, samt ett par eftertexter? Det går utmärkt att ordna i Photoshop. Att redigera själva filmen i programmet rekommenderas dock inte utan det finns bättre programvara för det.

Avancerad och enkel bildredigering

Photoshop är först och främst tänkt att vara ett verktyg för grafisk design och bildredigering. Det går därför att arbeta i flera lager med mera. Det gör att man kan ta två bilder och placera dem ovanpå varandra. I den översta bilden kan man sedan enkelt sudda bort bakgrunden utan att den undre bilden påverkas alls. Det finns också praktiska auto-verktyg som per automatik redigerar bilden, justerar ljus och färg med mera. Om man vill ha exakta justeringar går det också att ordna manuellt. För den som bara vill ta bort röda ögon och kanske justera så att bilden blir lite ljusare finns det enkla funktioner. Om man vill börja redigera bilder på en avancerad nivå finns det också olika rasteringsverktyg, möjlighet att arbeta med nivåer för precis justering och en hel del annat. Photoshop är alltså ett program för alla som någonsin skulle behöva redigera en bild. Men det är inte allt. Programmet fungerar också utmärkt för den som ritar eller arbetar med grafisk design. I Photoshop kan den som använder ritplatta utnyttja möjligheten tryckkänslighet. Då blir det nästan som att använda en riktig penna. Linjerna blir tjockare och mörkare ju hårdare man trycker. Det finns också flera färgpaletter, många textstilar och flera penslar att välja bland för konstnären.