Kom igång med Photoshop

Den som för första gången öppnar upp Photoshop, ivrig att redigera ett nytaget fotografi kan säkerligen känna sig ganska vilsen i det nya programmets gränssnitt. Men det är enkelt att lära sig Photoshop om man bara förstår några av de grundläggande principerna som programmet bygger på. Här berättar vi om hur programmet är uppbyggt. Den som studerar vid någon högskola i Sverige, exempelvis på KTH, har ofta tillgång till programmet på gemensamma skoldatorer. Det finns vanligtvis också böcker på skolbibliotek, allmänna bibliotek och hos bokhandlare där man kan lära sig om de mer avancerade funktionerna i programmet. Eftersom programmet är branschstandard inom visuella yrken som fotograf, bildbehandlare, art director, och grafisk formgivning finns det goda incitament till att lära sig detta program. Vi ger ett par goda råd om hur man kommer igång med Photoshop. Tillvägagångssättet kan variera något beroende på operativsystem och programversion.

Öppna en bild i Photoshop

Om du har tagit en bild med din digitalkamera eller mobil, lägg först över den till en mapp på datorn. När överföringen är klar, högerklicka på bilden och välj “öppna med”. En meny kommer upp, välj då programmet Photoshop CC. Nu kommer programmet att öppnas. Din bild visas inuti programmet. Du kan stänga ner bilden genom att trycka på krysset uppe till höger i bildens utkant. Du kan även minimera bilden genom att trycka på minustecknet. Du kan ha flera bilder öppna samtidigt i Photoshop. Då visas de som olika flikar, ungefär som flikarna i en webbläsare. Du kan enkelt växla mellan de olika bilderna genom att trycka på flikarna. Var dock försiktig med att ha många stora bilder öppna samtidigt så att din dator inte blir överbelastad och seg.

Spara en bild i Photoshop

För att spara en bild i Photoshop, gå till menyn som är längst till vänster i programmets överkant, Arkiv. Välj sedan “spara som”. I menylistan kan du välja filformat, vilket visas som en förkortning efter namnet på filen. Du kan döpa filen till vad du vill, men du kan inte ändra på filändelsen. En vanlig filändelse är .jgp eller .JPG. Det är ett vanligt filformat för att spara bilder på datorn. En jpg-bildfil tar vanligen upp 2-6 MB beroende på storlek och upplösning. När du sparar en fil i jpg-format ska du vara medveten om att det sker en liten försämring av bildkvaliteten. Därför ska du alltid spara originalbilden när du gör nya redigerade versioner. Försök att hitta ett eget system för att skilja på originalfilen och redigerade filer. Till exempel så kan du lägga till ändelsen “_redigerad1”, “_redigerad2” och så vidare i filnamnet.