Från Photoshop 0.07 till Photoshop CC

De personer som har använt Photoshop sedan det blev populärt under nittiotalet känner säkert programmet bäst vid dess gamla sifferbenämningar. Moderna användare känner säkerligen bättre igen programmet som Photoshop CC. Vi går igenom programmets olika faser och de olika programversioner som har funnits i korta drag.

Den tidiga sifferserien

Tidigt i programmets historia benämndes Photoshop kort och gott i nummerordning. Först ut var version 0.07 i januari 1988, den version som även kallades Bond. Därpå följde flera i raden följande nummer fram till 2.0 som alla var gjorda för datortypen Macintosh. Dessa kallades Seurat, Merlin och ”Fast Eddy”. Under denna period introducerades banor, CMYK-färg och rasterisering. Källkoden till Photoshop 1.0 donerades 2013 till datahistoriska museet i Mountain view, Kalifornien.

Photoshop 2.5 och framåt

Med versionen 2.5 – Brimstone – släpptes Photoshop för första gången till Windows. Med de kommande versionerna 3.0 och 4.0 introducerades fler aspekter till programmet som idag är självklara element, såsom lager, makros, rutnät, guider och fri omformning. Dessa versioner kallades ”Tiger mountain” och ”Big electric cat”. Med version 5.0 kom den avancerade historikpaletten, magnetlassot och frihandsritstiftet. Fram till version 7.0 år 2002 utvecklades även möjligheterna att arbeta med vektorgrafik och RAW-filer i Photoshop.

Vektorgrafik och RAW-filer

Vektorgrafik innebär att information om olika punkters förhållanden till varandra är det som sparas, till skillnad från rastergrafik där det är information om pixlar som sparas. Med hjälp av vektorgrafik så kan man skapa bilder och former som kan förstoras och förminskas hur mycket som helst. Denna teknik används i programmet Adobe Illustrator, systerprogrammet till Adobe Photoshop som är specialiserat på att hantera just vektorgrafik.

RAW-bildformatet, även kallat råformat på svenska, är en bildfil från digitalkameror som innehåller maximalt med information som kameran har samlat in. I bildfilen finns det mer information än det som kan ses med blotta ögat. Råfilen kan jämföras med den gamla tidens negativ, som var en slags ursprungsfil som kunde kopieras på olika sätt. När råfilformatet blev vanligare så introducerades även möjligheten att arbeta med detta format i Photoshop. Till exempel så kan man göra ljus- och färgjusteringar direkt i råfilformatet och på så vis få fram en rikare bild. Detta kan bäst upplevas vid redigering av ljusa och mörka partier, där man kan få fram fler nyanser trots under- eller överexponering jämfört med andra filformat som JPEG.

Photoshop CS startar

Photoshop CS släpptes 2003 och den första versionen, ”Dark Matter”, visade upp ett snyggt paket med många förbättrade verktyg. Nytt i Photoshop CS var även ”smarta guider” som underlättade för användaren att hitta rätt punkt på kanvasen för sina objekt. Följande versioner, CS2 ”Space monkey”, CS3 ”Red pill”, CS4 ”Stonehenge”, CS5 ”White rabbit” och till sist CS6 ”Superstition” visade upp stegvisa förbättringar och smidigare funktioner. CS6 var det sista programmet som kunde köpas med oupphörlig licens, innan Photoshop CC infördes med månatligt abonnemang. Den nuvarande versionen Photoshop CC 2019 kallas för B. Winston.