Fortsättning – verktyg och lager

Vi fortsätter att gå igenom de olika områdena i Photoshop steg för steg. Här kan du läsa om hur du använder verktyg och lager i Photoshop.

Verktyg

På vänster sida i programmet så hittar du ett rutnät med olika små symboler på. Det här är olika verktyg. Plocka upp ett verktyg genom att klicka en gång på det. Sedan kan du använda verktyget för att göra saker i bilden. Om det inte händer något, kan det hända att du har gått ur själva bilden. Tryck en gång på menyraden högst upp i programmet så fokuserar den på bilden igen.

Det finns mängder av underfunktioner till verktygen. Vissa verktyg har flera funktioner i ett. Dessa underfunktioner kan hittas precis under rutnätet med alla verktyg. Vanligen finns det olika val man kan kryssa i och menyer att gå in i. Här kan man testa sig fram för att lära sig vad det finns för olika funktioner. Ett annat sätt att variera verktygsfunktionerna på är att hålla ner ctrl, alt eller shift-knapparna på tangentbordet, samt olika kombinationer av dem. Dessa knappar hittar du längst ner på tangentbordet i två uppsättningar, en på var sida om blanksteg. Om du tittar längst ner i programmet när du håller in knappen så kommer det att stå en liten förklaring till vad som kommer att hända när du använder verktyget medan knappen är intryckt.

Lager

Längst ner till höger i programmet så ser du lagermenyn. Lager är en av de viktigaste finesserna i Photoshop. Lager är ungefär som lagren i en målning eller i ett kollage. Du kan lägga in bakgrund, objekt och förgrund på var sitt lager, för att ta ett förenklat exempel. Därmed kan du också redigera dessa delarna av bilden samtidigt och separat. Om du gör något fel på ett av lagren så gör det inget, eftersom det inte påverkar de andra lagren.

Om du har en bild som du ska göra en större ändring på kan du kopiera bilden till ett nytt lager. Det gör du genom att högerklicka på lagret och sedan välja ”duplicera”. Genom att fortsätta arbeta på det nya, kopierade lagret har du ursprungsbilden kvar ifall det skulle gå fel. När du har flera versioner av samma bild i olika lager kan du också kombinera dem på olika sätt genom att applicera lagerfilter. Det är en liten rullmeny uppe till vänster i lagerområdet där man kan ställa in hur lagren ska blandas med varandra.