Applicera ett sunt användande av Photoshop i media

Att retuschera bilder hör vardagen till när det kommer till modemagasin eller andra typer av livsstilsmedier. Retuscheringen ingår ofta i debatten angående den kvinnliga kroppshetsen där den menas påverka unga tjejers självkänsla. Nu är dock den här artikeln inte ämnad att debattera kring moralen i modevärlden, men det finns ett värde i att använda Photoshop på “rätt” sätt.

Kroppshets och skönhetsideal

Det som prompt blivit kritiserat när det kommer till hetsen kring det perfekta kroppsidealet är retuscheringen av bilder på modeller (människor). En snygg sminkning med slät ögonskugga är möjligt att få till redan innan retuscheringen, men det kroppsliga tenderar att i hög grad behandlas i program som Photoshop. Komikern Mia Skäringen har i både shower och tv-program gått in på djupet med problematiken kring det falska kroppsidealet som sprids via retuscherade bilder. Rent generellt bör det nog sägas att den sortens uppmärksamhet som bland annat Skäringer ägnat retuscheringens baksida är viktig. Det finns ett värde i att förklara för unga tjejer och killar att Photoshop och andra retuscheringsprogram är “falska”. Tekniken är otrolig i sin förmåga att förändra och finslipa, men vuxna har ett ansvar för att förklara att allt som syns inte alltid är 100 % äkta.

Låt Photoshop försköna helheten, inte detaljen

Det bör dock nämnas att fler medier den senaste tiden har tänkt till gällande retuscheringen av modeller i det redaktionella innehållet så väl som reklam. Dessa modemagasin och modesajter fokuserar mer på budskapet i sina bilder än att omvandla modellen. Handlar det exempelvis om ett nytt sminkmärke som andas en “naturlig look” används Photoshop för att maximera en naturlig känsla i bilden. Det vill säga; mer fokus på bilden som helhet än modellen i sig.

Mode- och skönhetsbranschen har ännu lång väg att vandra för att nå en punkt där inget specifikt är det ideala. Det är fortfarande många aktörer som inte agerar på samma sätt som ovan nämnda magasin och sajter. Branschen bör sträva efter att använda Photoshop på ett mer kreativt sätt; det vill säga mindre fokus på “idealet”. En snygg sminkning kan retuscheras på ett kreativt sätt, utan att det handlar om att göra någon finare än originalet. Korrigera den helhetliga känslan i en bild istället för att Photoshop helt ska göra om en modell (det vill säga person).

Lär dig bildbehandling rätt från början

Ett steg i rätt riktning mot att skapa trygga ideal och förebilder till dagens unga är att bildbehandlingsprogram hanteras på ett sunt sätt. Den som studerar webbdesign eller kanske foto kan med fördel anamma det sunda sättet kring hur bilder retuscheras. Att förfina en bild hör sammanhanget till, men som tidigare nämnt i artikeln handlar det om att ge fokus på rätt sak. Sminkreklam tenderar exempelvis i regel att förmedlas via extremt retuscherade närbilder. Unga tjejer är en stor målgrupp för den här sortens reklam och vi bör redan där förmedla sunda ideal. Att använda Photoshop är en ynnest när det kommer till att skapa perfekta bilder, men det gäller att göra det på rätt sätt!